قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / خبر / گزارش تصویری / گزارش تصویری پیش کنگره امام شافعی در دیواندره

گزارش تصویری پیش کنگره امام شافعی در دیواندره

%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 34

%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 4%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 6%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 18%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 16%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 14%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 11

%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 26%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 29%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 13%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 22%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 30%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 28%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 25%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 32%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 2%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 33%D9%BE%DB%8C%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C %D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87 31

عکس: هیوا محمدپور

انتهای پیام*/۹۲۰۰۱

لینک مرتبط: برگزاری کنگره امام شافعی زمینه ساز تقویت وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی است

لینک مرتبط: برگزاری کنگره امام شافعی آرزوی دیرینه مردم و روحانیون دیواندره بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.