احسان درویشی مدیر کل حوزە استاندار کردستان شد

«احسان درویشی » در جلسه شورای اداری استانداری کردستان به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار معرفی شد.


به گزارش  عدالت خبر، در پایان جلسه شورای اداری استان کردستان از زحمات علیرضا خزائی تقدیر و احسان درویشی در سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار معرفی شد.

از سوابق درویشی می‌توان به شهردار ناحیه چهار منطقه ۲۰ تهران، شهردار ناحیه سه منطقه ۲۰ تهران، مدیر بحران منطقه بیست تهران، مشاور رئیس ستاد تخصصی و امور مشاورین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهردار فرون آباد پاکدشت، شهردار مؤمن آباد لرستان، عضویت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور اشاره کرد.

گفتنی است که وی با کسب عنوان شهرداری برتر در حوزه شهرداری‌های الکترونیک کشور در سال ۱۳۹۳ و انتخاب توسط وزارت کشور و همچنین کسب عنوان مدیر نمونه شهرداری تهران در جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۹ توانست خدمات درخشانی را در عرصه به کارگیری فنآوری‌های نوین در مدیریت شهری به شهرداری‌ها عرضه کند.

وی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.