به گزارش عدالت خبر، آزاد حکمت با بیان اینکه سرمایه گذاری صورت گرفته در این شهرستان افزایش سطح کمی و کیفی خدمات مخابراتی را به دنبال دارد، گفت: در همین راستا پروژه های قابل توجهی از جمله توسعه ADSL و VDS، حذف کابل اقماری، تعویض سوئیچ های قدیمی و ایجاد مرکز جدید، اجرای فیبر نوری و کابل کشی هوایی به خاکی و ارتقای پهنای ایترنت آماده بهره برداری هستند.

وی افزود: برای تعویض سوییچ تلفن ثابت مبلغ ۷ میلیارد ریال، کابل کشی هوایی به خاکی ۵ میلیارد ریال، اجرای فیبر نوری در شهرک های جدید ۱۳ میلیارد ریال، توسعه پهنای باند در ۱۰ مرکز ۱۵ میلیارد ریال و توسعه ADSL و VDSL در ۲۰ مرکز روستایی ۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان اظهار کرد: برای ارتقا پهنا باند در شهرستان دیواندره از یک گیگ به ۱۰ گیگ مبلغ ۲ میلیارد ریال، راه اندازی مرکز جدید تلفن ثابت در چند روستا ۴ میلیارد ریال و برای اجرای پروتکشن مسیر دیتای شهرستان ۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

حکمت با اعلام اینکه پروژه های مذکور بعد از هفته دولت تا پایان دی ماه در کمترین زمان ممکن اجرا و آماده استفاده و بهره برداری هستند، ادامه داد: مشتریان ساکن در نواحی و محدوده های این پروژه ها، شاهد ارتقا چشمگیر خدمات مخابراتی خواهند بود.

وی به دیگر پروژه های مخابراتی در حال اجرا در شهرستان دیواندره اشاره کرد و یادآور شد: این مجموعه تلاش دارد تا بیشترین و با کیفیت ترین خدمات مخابراتی را همراه با رشد تکنولوژی ها به مشتریان ارائه کند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان بیان کرد: تامین تجهیزات و اعتبارات، اولویت سنجی نقاط مختلف استان براساس نیازهای ارتباطی، تعریف و تدوین پروژه های جدید به منظور توسعه و ارتقا زیرساخت های مخابراتی از استراتژی های منطقه است.