اینفوگرافیک / ایران در رده سوم تولید عسل در جهان

عدالت خبر – طبق اعلام سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰۰ هزار تن عسل طبیعی تولید کرد. چین با فاصله بسیار زیاد در صدر کشورهای تولیدکننده عسل قرار دارد و ترکیه و ایران نیز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

بزرگترین تولید کنندگان عسل در جهان

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)