فرخ عبودی به عنوان چهره مفاخر معماری و شهرسازی ایران برگزیده شد

برگزیده شدن سه اثر از کتاب های تالیفی و ترجمه از فرخ عبودی نویسنده کردستانی در حوزه معماری و شهرسازی با عناوین :
◇ نگارش کتاب : معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها، انتشارات فکر نو تهران،(کسب رتبه ویژه)
◇ ترجمه کتاب : اکوشهرها، بازسازی شهرها در سازگاری با طبیعت، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان،(کسب رتبه ویژه)
◇ ترجمه کتاب : بلوک شهری، راهنمایی برای طراحان، معماران و برنامه ریزان شهری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، (کسب رتبه سپاس و تقدیر) که در ششمین دوره دو سالانه جایزه کتاب دکتر منوچهر مزینی با همت انجمن مفاخر معماری و شهرسازی ایران برگزار شد انتخاب گردید.

فرخ عبودی فرخ عبودی فرخ عبودی

 

فرخ عبودی نویسنده

 

فرخ عبودیفرخ عبودیفرخ عبودی

شما هم در قسمت نظرات در مورد این مطلب بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد